Om mig


Jag heter Sifen Wibell och är en ickebinär konstnär verksam i Göteborg.
Min konstnärliga praktik fokuserar på möten, samtal, och kunskapsproduktion.
Jag jobbar med att utveckla och aktivera metoder baserade på dekolonial- och intersektionellt feministisk teori som kan bidra till ett jämlikare och mer rättvisande kunskapande.


Detta arbete handlar dels om kunskapens innehåll, men också om själva formen för hur kunskap görs; vad som räknas som kunskap, och inte minst om vem som är med och skapar eller delar kunskapen. Den kunskap jag är intresserad av tar alltså avstånd från den faktatradition som vit överhöghet implementerat och upprätthållit, och söker sig istället både bakåt och framåt i tiden mot en bredare kunskapsproduktion.


I praktiken innebär detta bl.a. att kollektiva, kroppsliga, och känslomässiga perspektiv ges utrymme, och att fokus ligger på motståndsberättelser, kritiska röster, och polyvokala historier som annars ofta trycks undan till förmån för 'det enda narrativet'. 


Utöver min konstnärliga samtalspraktik jobbar jag med workshops, performance, utbildning, illustration/serieteckning, samt text. Ofta är mina projekt särskilt riktade mot barn och unga. 

Kontakta mighejsifen@gmail.com